วันที่ 3 พ.ย.64 น.อ.จักรพงศ์ คล้ายคลึง ผอ.กวส.พร. เป็นประธานฯ การประชุม นขต.กวส.พร ณ ห้องประชุม พร.1
วันที่ 9 พ.ย.64 น.อ.จักรพงศ์ คล้ายคลึง ผอ.กวส.พร. รับฟังบรรยายการปรับและพัฒนาระบบโปรแกรมปฐมภูมิ และแอปพลิเคชัน NMD Plus connect
พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมหน่วยกองเวชสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อรับทราบภารกิจแผนการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ
วันที่ 1 ต.ค.64 น.อ.วสุธา ข่ายแก้ว ผอ.กวส.พร. (ท่านเก่า) รับ – ส่งหน้าที่ให้กับ น.อ.จักรพงศ์ คล้ายคลึง ผอ.กวส.พร. (ท่านใหม่)
www.nmd.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม [NEWS]

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมหน่วยกองเวชสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อรับทราบภารกิจแผนการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้อง อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับกำลังพล ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ 3 ชั้น 3 อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564

กวส.พร.(แผนกสารสนเทศฯ) และ กกป.พร. ประชุมร่วมกับ น.อ.ประสาน เวชพันธ์ รอง ผอ.กวป.สพพ.กพ.ทร. เพื่อเตรียมการในการรายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของลังพลกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.64 เวลา 0930-1200 ณ ห้องประชุมแผนกสารสนเทศ กวส.พร.

วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ.64 พล.ร.ต.หญิงสุพิชชา แสงโชติ. รอง จก.พร(2). เป็นประธานฯ ประชุมเตรียมรับการตรวจรับรองคุณภาพ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์. ณ ห้องประชุม พร.1 อาคาร บก.พร.

คู่มือเอกสาร/แบบฟอร์ม [FORM]

พระราชบัญญัติ /นโยบาย

คู่มือ การใช้แอปพลิเคชัน Cisco Webex Meetings