ตารางการประชุมทางไกล (VTC) กรมแพทย์ทหารเรือ

พร.1
พร.2
พร.3
สถาบันเวชศาสตร์ฯ