น.อ.วสุธา ข่ายแก้ว ผอ.กวส.พร. ประธานในการเปิดการจัดอบรม : Training ICD-10-TM , ICD-9-CM และโปรแกรมการลงข้อมูลผู้ใช้บริการหน่วยแพทย์ ทร. วันที่ 17-21 ก.พ.63 เวลา 0830-1630 ณ ห้องประชุมโปษะกฤษณะ และห้องคอมพิวเตอร์ วพร.ศวก.พร. โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ พลตรีนายแพทย์กนธีร์ สังขวาสี

ใส่ความเห็น