พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ และคณะ รับฟังการบรรยายสรุป การจัดบริการทางแพทย์สนับสนุน กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย กองทัพเรือ โดย นาวาเอก วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการ กองอำนวยการด้านการแพทย์ฯ ในการซ้อมใหญ่เสมือนจริงขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครั้งที่ 1 สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 1100

พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ และคณะ รับฟังการบรรยายสรุป การจัดบริการทางแพทย์สนับสนุน กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย กองทัพเรือ โดย นาวาเอก วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการ กองอำนวยการด้านการแพทย์ฯ ในการซ้อมใหญ่เสมือนจริงขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครั้งที่ 1 สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 1100

About น.ท.ปรีชา พรรคกลิน

View all posts by น.ท.ปรีชา พรรคกลิน →