ข้าราชการ กวส.พร. เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย โดย อ.ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ เรื่อง “ผู้ป่วย ผู้ใช้งาน และองค์กร มีความมั่นคงปลอดภัย จากการใช้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล” ณ ห้องประชุม พล.ร.ต.เล็ก สุมิตร 8 ก.ค. 62

ข้าราชการ กวส.พร. เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย โดย อ.ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ เรื่อง “ผู้ป่วย ผู้ใช้งาน และองค์กร มีความมั่นคงปลอดภัย จากการใช้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล” ณ ห้องประชุม พล.ร.ต.เล็ก สุมิตร 8 ก.ค. 62

About ผู้ดูแลระบบ เว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลระบบ เว็บไซต์ →