พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมหน่วยกองเวชสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อรับทราบภารกิจแผนการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้อง อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับกำลังพล ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ 3 ชั้น 3 อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564