กวส.พร.(แผนกสารสนเทศฯ) และ กกป.พร. ประชุมร่วมกับ น.อ.ประสาน เวชพันธ์ รอง ผอ.กวป.สพพ.กพ.ทร. เพื่อเตรียมการในการรายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของลังพลกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.64 เวลา 0930-1200 ณ ห้องประชุมแผนกสารสนเทศ กวส.พร.