แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกกรรมวิธีข้อมูลฯ กวส.พร.แนะนำการใช้โปรแกรมระบบงานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ให้กับกำลังพล หน่วยแพทย์ ทร.ที่มีหน่วยแพทย์ประจำและหน่วยที่เกี่ยวข้อง เมื่อ 19 ก.พ. 63 ภาคบ่าย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วพร.

About น.ท.ปรีชา พรรคกลิน

View all posts by น.ท.ปรีชา พรรคกลิน →