แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร. ประชุมร่วมกับ น.อ.ก๊อฟ ตันติศรีเจริญกุล จาก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เพื่อเตรียมการสนับสนุนด้านสารสนเทศ ในงานประชุม SMID (Sports Medicine Intensive Day) ที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 23-24 ม.ค.63 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ กวส.พร. 16 ม.ค.63

About น.ท.ปรีชา พรรคกลิน

View all posts by น.ท.ปรีชา พรรคกลิน →