พล.ร.ต. ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รอง จก.พร. เป็นประธานอนุกรรมฝ่ายการแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ ได้กรุณาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นำโดย น.อ.วสุธา ข่ายแก้ว และกำลังพลของกรมแพทย์ทหารเรือ รวมทั้งรับฟังบรรยายสรุปสถานะการณ์เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 62

รวมทั้งรับฟังบรรยายสรุปสถานะการณ์เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖

About น.ท.ปรีชา พรรคกลิน

View all posts by น.ท.ปรีชา พรรคกลิน →