22 ต.ค. 2562 แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร. แนะนำวิธีการใช้ระบบการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย ให้กับ ผอ.กวส.พร. รอง.ผอ.กวส.พร และ รอง หน.กองแผน พร. ณ ห้องประชุมสารสนเทศ กวส.พร.

22 ต.ค. 2562 แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร. แนะนำวิธีการใช้ระบบการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย ให้กับ ผอ.กวส.พร. รอง.ผอ.กวส.พร และ รอง หน.กองแผน พร. ณ ห้องประชุมสารสนเทศ กวส.พร.

About น.ท.ปรีชา พรรคกลิน

View all posts by น.ท.ปรีชา พรรคกลิน →