เรื่องล่าสุด
www.nmd.go.th

ดาวน์โหลดเอกสาร/ แบบฟอร์ม/ ระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

.

น.อ.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.กวส.พร. พร้อมด้วย รอง ผอ.กวส.พร.และ คณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ทางทะเล ประจำปี 2562 .”เวชศาสตร์ทางทะเล สู่ยุทธศาสตร์สาธารณสุข” ณ ห้องประชุม พล.ร.ต.เล็ก สุมิตร รพ.ปิ่นเกล้าฯ 20 ส.ค. 62
น.ท.สมบูรณ์ สุขสุข ที่ปรึกษา ผอ.กวส-ชี้แจงในที่ประชุมการจัดการข้อมูลทางการแพทย์ด้วยโปรแกรมที่ น.ท.สมบูรณ์ ได้เขียนขึ้นมาใหม่และยังคงมีการพัฒนา ณ ห้องประชุมย่อย ในแผนกกรรมวิธีข้อมูลฯ 4 ก.ค. 62
กิจกรรม
Latest Posts
View All

น.อ.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.กวส.พร. พร้อมด้วย รอง ผอ.กวส.พร.และ คณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ทางทะเล ประจำปี 2562 .”เวชศาสตร์ทางทะเล สู่ยุทธศาสตร์สาธารณสุข” ณ ห้องประชุม พล.ร.ต.เล็ก สุมิตร รพ.ปิ่นเกล้าฯ 20 ส.ค. 62

Latest Posts
อ่านต่อ

คณะตรวจเยี่ยมเวชระเบียน พัฒนาระบบสารสนเทศ พร. เยี่ยม พัน.พ.กรม สอ.รฝ.พล.นย. เพื่อพัฒนาปรับปรุง โดยมี น.ท.หญิงจงกล อร่ามเรืองกุล หน.แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร. เมื่อวันที่ 2-4 ก.ย. 2562

Latest Posts
อ่านต่อ